Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Læs mere...OK
transelectro logo

Code of Conduct

Introduktion

Vores kerneværdier understøtter en stærk dedikation i forhold til økonomisk , miljømæssig og social ansvarlig udvikling. TransElectro såvel om øvrige selskaber i Scandinavian Transformer Group og vore eksterne samarbejdspartnere har en fælles interesse i og ansvar for, at vi imødekommer markeders og samfundets øjeblikkelige og fremtidige krav.

Børnearbejde

Børn har ret til udvikling og uddannelse. Derfor tolererer vi ikke børnearbejde, hos hverken os selv eller samarbejdspartnere. Det betyder i praksis, at produkter leveret af TransElectro aldrig vil være fremstillet i en produktion, der anvender mindreårig arbejdskraft.

Diskrimination

Vi respekterer kulturelle forskelle og samarbejder ikke med leverandører eller partnere, som direkte eller indirekte praktiserer nogen form for diskrimination, eksempelvis i forhold til – men ikke begrænset til – race, nationalitet, religion, alder eller seksuel orientering.

Tvangsarbejde

TransElectro tolererer ikke tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde af nogen slags. Dette stilles også som krav til vore leverandører og samarbejdspartnere.

Arbejdsmiljø

Vi støtter de fundamentale rettigheder til at arbejde i en sundt miljø. Derfor stiller vi krav til både os selv og vore leverandører og samarbejdspartnere, at alle medarbejdere arbejder under forhold, der som minimum lever op til lokal lovgivning – og at vi alle løbende arbejder for at gøre forholdene bedre.

Arbejdstid og løn

TransElectro støtter nødvendigheden af, at der skal være en sund balance mellem arbejde og fritid for alle medarbejder – hos os selv, leverandører og partnere. Vi respekterer nationale love, og har endvidere fastsat, at en arbejdsuge under ingen omstændigheder må overstige 48 timer. Overarbejde må højst udgøre 12 timer ud over de 48 timer. Alle medarbejdere har ret til minimum én ugentlig fridag. Aflønning for normal arbejdstid og overarbejde skal være i overensstemmelse med lokale regler og lovgivning.

Organisationsret og kollektive forhandlinger

Medarbejdere hos TransElectro har ret til at organisere sig og forhandle kollektivt. Vi stiller krav om, at det samme gør sig gældende hos leverandører og samarbejdspartnere.

Miljø

TransElectro stiler efter at reducere den negative miljøpåvirkning fra vores produkter. Derfor opfylder vil lokale krav, love og arbejder hele tiden aktivt for at gøre det endnu bedre. Vi stiller krav om, at det samme gør sig gældende hos leverandører og samarbejdspartnere.

Korruption

Korruption og bestikkelse er nogle af barriererne for ansvarlig udvikling og den frie handel, hvorfor dette ikke accepteres eller finder sted hos TransElectro. Vi stiller krav om, at det samme gør sig gældende hos leverandører og samarbejdspartnere.